Můj neúspěch v překládání

Před léty jsem si splnila jeden ze svých snů. Podařilo se mi završit studium anglického jazyka státní zkouškou. V té době jsem ještě neměla dokončenou střední školu, kterou jsem studovala dálkově. Měla jsem obavu, že mnohé z angličtiny zapomenu, když ji nebudu aktivně používat. Lákalo mě překládat knihy. Kontaktovala jsem několik nakladatelství a zjistila, že dokud nebudu mít patřičné vzdělání, překlad knihy nedostanu.

Pak přišla kamarádka a ta mi doporučila nakladatelství, které se zabývalo brakovou literaturou. Tam brali. Paní redaktorka byla velmi vstřícná. Dostala jsem první knihu na zkoušku, pak druhou a třetí, což byl běžný postup. Pustila jsem se s chutí do práce, avšak záhy přišly těžkosti: Text se čím dál více hemžil slangovými výrazy, na jejichž překlad mi můj digitální slovník nepostačil. Podařilo se mi sehnat slangový slovník v digitální podobě, všechny výrazy, které jsem měla přeložit však také neobsahoval.

Ale to nebyla hlavní příčina mého neúspěchu.

Ta tkvěla v tom, že mi překlad trval věčnost. S hlasovým výstupem to šlo velmi pomalu. Seděla jsem u překládání od rána do večera. Braillský řádek, který by možná práci usnadnil, jsem neměla a dosud nemám. Jednak prakticky neovládám braillské písmo (pouze teoreticky), a také bych na něj nejspíš nedostala příspěvek. Je to většinou stotisícová záležitost, a když má člověk partnera, který podniká, dostane od státu příspěvek maximálně na polovinu. No a když si platíte kurzy a školy a různé jiné služby, tak se některých věcí vzdáte. Žánr brakové literatury vychází podobně jako časopisy, termíny odevzdání byly neúprosné. Redaktorka zmiňovaného nakladatelství, přes svou velkou vstřícnost, s termínem odevzdání práce hnout nemohla.

Tak jsem začala zvažovat, že se překládání vzdám. Sedět u počítače ve dne a v noci, to vzhledem k rodině nešlo. A navíc byl můj manžel proti žánru, kterým jsem se zabývala. Tak jsem s těžkým srdcem od překládání knih ustoupila. Ale všechno špatné k něčemu dobré.

Pustila jsem se do psaní, se kterým jsem si už pár let pohrávala. Začala jsem studovat publicistiku a později tvůrčí psaní na Literární akademii.

Když má člověk méně možností, musí více hledat. O to více je pak šťastnější, když nalezne činnost, která ho baví a naplňuje.

Brzy, jak doufám, zakončím studium na literární akademii. Neočekávám, že se psaním to bude v těžké konkurenci snazší, než s překládáním, avšak nevzdávám to.

Ilona Fryčová

Poznámka redakce:
digitální slovník – slovník v podobě elektronického dokumentu pro práci s PC
hlasový výstup – hardwarové a softwarové vybavení počítače umožňující nevidomému jeho ozvučení lidským hlasem
braillský řádek – zařízení zobrazující určitou část obrazovky PC v braillském (hmatovém) písmu

© Okamžik, z. ú., 2016