Některé zásady pomáhající začleňování lidí se zrakovým postižením

zásada: rovnost v důstojnosti, osobních svobodách a právech osob se zrakovým postižením
přínos: vyspělá, kulturní a rozmanitá společnost, spokojení občané

zásada: respektování specifických potřeb nevidomých a slabozrakých osob
přínos: oboustranná spokojenost plynoucí ze správně poskytnuté pomoci

zásada: nediskriminování lidí pro jejich postižení
přínos: vědomí právního státu a společnosti, vyhnutí se nebezpečí postihů za diskriminaci

zásada: rovnost příležitostí pro vidící i nevidomé
přínos: zapojení i malých skupin lidí do všech stránek života společnosti, image instituce, školy či firmy otevřené všem

zásada: odstraňování předsudků a nevhodných praktik ve vztahu k lidem se zrakovým postižením
přínos: profesionalita při kontaktu s nevidomými, praktické a příjemné běžné soužití, oboustranné porozumění

Proč má být vaše firma, instituce, škola a celá společnost otevřena lidem se zrakovým postižením?

Protože:

– nevidomí a slabozrací lidé jsou součástí každé společnosti, narodili se do ní a ztráta nebo poškození zraku může postihnout každého z nás
– naše republika podepsala mezinárodní dohody o právech lidí se zdravotním postižením a jako moderní evropská demokracie dělá řadu kroků, aby tato práva prosazovala
– vstřícným přístupem vaší instituce nebo firmy k nevidomým klientům, zákazníkům a studentům prokážete profesionalitu a vysokou úroveň péče o všechny
– při zaměstnání osoby se zrakovým postižením ve vaší firmě můžete získat podporu úřadu práce například na společensky účelná nebo chráněná pracovní místa
– při začlenění dítěte se zrakovým postižením do běžné třídy umožníte všem žákům získávat nové zkušenosti a vlastnosti potřebné pro další život

Osvětový leták o začleňování nevidomých Otevřete se nevidomým lidem ke stažení ZDE.

© Okamžik, z. ú., 2016