Výhody a nevýhody vlastnění vodicího psa

Tento dokument může být pro vás inspirací, pokud právě rozvažujete o tom, zda si pořídit vodicího psa. Může vás nasměrovat ve vašich úvahách, napovědět vám, co všechno vlastnění vodicího psa obnáší a co je výhodné před jeho pořízením zvážit. Vycházím přitom z vlastní zkušenosti, neboť jsem sama majitelkou vodicího psa již tři roky. Než jsem se k tomuto kroku rozhodla, předcházelo dlouhých deset let váhání. Uvědomuji si také, že co je pro někoho nevýhodou, může být pro jiného přínosem a naopak. Přeji vám, abyste se rozhodli správně podle vašich měřítek a k vaší spokojenosti.

Výhody:

1. Vodicí pes zaregistruje překážky, nacházející se ve výšce od pasu nahoru a vyhne se jim (trubky čnící z lešení, poštovní schránka, otevřené okno atp.).

2. Zaregistruje nečekané překážky, které jsou na dané trase neobvyklé, a s nimiž by nevidomý nepočítal (např. neohrazený výkop, hromada uhlí, stolečky zahradní restaurace).

3. Zaregistruje pohyblivé překážky jako je dav lidí a vyhne se jim.

4. Nevidomý si může dovolit rychlou chůzi bez obav, že by více narážel do překážek, či ohrožoval sebe a ostatní chodce.

5. Nevidomý může na trasách, které pes již dobře zná, polevit ve své pozornosti a tak si odpočinout od neustálého soustředění.

6. Nevidomý může psa navigovat po zcela neznámé trase, zná-li dobře její slovní popis. Nemusí se při tom nadměrně soustředit na terén a překážky v neznámém prostředí.

7.Vodicí pes dokáže vyřešit situaci, která je pro nevidomého nepřehledná, a vyvést jej z ní, např. soustava výkopů, nepřehledně rozmístěné překážky po chodníku atp.

8. Většina vodicích psů dokáže aportovat (podávat) předměty, které upadnou nevidomému na zem a to bez následků jejich poškození.

9. Vodicí pes bývá předmětem zájmu spoluobčanů, a tak se může stát tématem k rozhovoru či možností k snazšímu navázání slovního kontaktu s lidmi.

10. Vodicí pes je ve smyslu platných právních předpisů spolehlivou kompenzační pomůckou. Je ale také živým tvorem, který vaši péči odměňuje projevy oddanosti a potřebou hry či komunikace s vámi.

11. Vodicí pes může být pro nevidomého též motivem k častějšímu pohybu a k zvyšování úrovně samostatnosti.

Nevýhody:

1. Nevidomý musí stále počítat s tím, že má s sebou psa, ať jde do obchodu, k lékaři či do restaurace. Na některých místech nemusí být pes z mnoha důvodů žádoucí, kvůli přítomnosti alergiků, neznalosti vyhlášek ze strany provozovatelů atd.

2. Nevidomý se o svého psa musí postarat, pokud jej s sebou má na svých pochůzkách, aby pes dostával pravidelně příležitost ke krátkému vyvenčení. Nevidomý musí brát na zřetel kondici či únavu svého psa.

3. Nevidomý se musí o svého psa postarat i v tom případě, nechává-li jej doma a sám odchází. Při kratší i delší nepřítomnosti nevidomého musí být vodicímu psu poskytována kvalitní péče.

4. Nevidomý musí brát ohled na zdravotní stav psa a jeho věk a v každé situaci o něj pečovat.

5. Vlastnění vodicího psa s sebou nese i určité finanční náklady, ačkoli je z části hradí stát, např. krmivo, očkování, ošetření v nemoci atp.

6. S vodicím psem se objeví v příbytku nevidomého více prachu a chlupů ze srsti, proto se obvykle zvýší potřeba pravidelného úklidu.

7. Chce-li mít nevidomý svého psa stále v dobré fyzické a pracovní kondici, je potřebné se psem cviky poslušnosti i chůzi po různých trasách často uskutečňovat.

8. Vodicí pes se může stát objektem nevítaného zájmu spoluobčanů, může jimi být obtěžován, hlazen či krmen v době výkonu své služby, což majitele může znepokojovat a přivádět ho do konfliktních situací, nebude-li na toto rozptylování lidmi chtít přistoupit a pasivně jej snášet.

Zpracovala Kateřina Gůrová

© Okamžik, z. ú., 2016