Deset užitečných NE nevidomého chodce těm, kteří mu chtějí smysluplně pomoci

1. Nechytejte mne, prosím, nikdy za bílou hůl! Je to stejné, jakoby vám někdo za chůze náhle zakryl oči.

2. Nechytejte mne za předloktí nebo zápěstí ruky držící bílou hůl. Znesnadnilo nebo znemožnilo by mi to sledovat holí prostor před sebou.

3. Nesnažte se mne strkat před sebou jako skříň. Jděte jako první a já půjdu za vámi.

4. Neřešte věci týkající se mne s mým průvodcem, hovořte rovnou se mnou.

5. Netahejte mne za rukáv a jiné části oděvu, pokud mi chcete pomoci. Raději mi nabídněte svou paži.

6. Nepoužívejte místo slovní odpovědi gesta, neříkejte „támhle“, není to nic platné.

7. Nepomůže mi výkřik „tam nemůžete“ nebo „to nezvládnete“. Místo toho mi můžete pomoci „najít cestu“ a „zvládnout to“.

8. Neuvádějte mne do rozpaků uznale zamýšlenými výroky typu „to já ve vaší kůži bych si určitě něco udělal“.

9. Nespěchejte, když mi chcete pomoci, pokud to není z bezpečnostních důvodů nutné. Spěch bezpečné snadno změní v nebezpečné.

10. Nebojte se nabídnout mi pomoc. Zeptejte se, co a jak potřebuji, a předchozí NE budou odstraněna.

Zpracoval Miroslav Michálek

© Okamžik, z. ú., 2016