Aktuality

Osvětové leporelo Max – život vodícího psa
  23.2.2018 - Okamžik, z. ú. vydal v závěru loňského roku osvětové leporelo Max – život vodícího psa.

Nová podoba vstupu do budovy Okamžiku ( Na Strži 40, Praha 4)
  22.2.2018 - Při Vaší osobní návštěvě Okamžiku prosíme o zvýšenou opatrnost při vstupu do budovy.

Okamžik pořádá autorský večer Delicie Nerkové
  5.2.2018 - Zveme Vás na autorský večer Delicie Nerkové, na kterém představí svou nejnovější, v lednu vydanou básnickou sbírku Přikryto marností. Kniha je psaná formou japonského haiku v trojverších.

Publikace Vodicí pes
  18.1.2018 - Okamžik, z. ú. vydal v závěru loňského roku brožuru Vodicí pes – kompenzační pomůcka pro osoby s těžkým zrakovým postižením (text: Kateřina Kavalírová, fotografie: Lucie Matos Claro).


    1/85    

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz