Uspořádání jednorázové zaměstnanecké sbírky

Uspořádejte zaměstnaneckou sbírku ve Vaší firmě nebo převeďte dary jednotlivých zaměstnanců přes mzdovou účtárnu. Zde navíc můžete zaměstnancům nabídnout možnost navýšení jejich individuálních příspěvků firmou nebo vyhlášení dne či hodiny v měsíci, kdy jejich mzda půjde na konto neziskové organizace.


Pro bližší informace kontaktujte naší managerku Mgr. Marii Matějů: tel. 220 571 173 nebo mobil 733 124 213.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz