Forma věcného daru

Rádi od Vás přijmeme materiální podporu pro zlepšení chodu naší organizace. Například kancelářské vybavení (nábytek, kancelář. potřeby, počítač, atd.), software aj. I v tomto případě je samozřejmostí vystavení darovací smlouvy na věcný dar.


Pro bližší informace kontaktujte naší managerku Mgr. Marii Matějů: tel. 220 571 173 nebo mobil 733 124 213.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz