Finanční dar může poskytnout:

Fyzická osoba nebo živnostník – dle zákona o daních z příjmů lze odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně ve výši min. 1.000 Kč nebo 2 % základu daně a max. 10 % hodnoty základu daně; do 15.2. odevzdejte doklad o daru (darovací smlouva, potvrzení o daru) svému zaměstnavateli, příp. jej uplatněte ve svém ročním zúčtování.

Právnická osoba – hodnotu jednoho daru nebo daru jedné organizaci lze odečíst ze základu pro výpočet daně ve výši min. 2.000 Kč a max. 5 % základu daně; finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty; dokladem je opět darovací smlouva nebo potvrzení o daru.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz