Poskytnutí služeb zdarma

Vítáme nabídky firem, jejichž služeb bychom mohli využít. Jedná se například o tisk propagačních materiálů, výrobu spotů či grafických návrhů, pomoc s podobou webových stránek, bezplatné poskytnutí prostor pro konání našich akcí – výstav, setkání našich klientů s dobrovolníky, vyhlášení soutěží, literárních klubů aj., zajištění občerstvení na tyto akce či použití Vašich produktů jako cen v soutěžích apod.


Pro bližší informace kontaktujte naší managerku Mgr. Marii Matějů: tel. 220 571 173 nebo mobil 733 124 213.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz