Co můžeme Vám nebo Vaší firmě nabídnout?

Usilujeme o sblížení neziskového a ziskového sektoru, směřujeme k dlouhodobější spolupráci se spřátelenými firmami a nabízíme různé možnosti spolupráce:

• spojení jména Vaší firmy s dobrou věcí
• deklarace firemní zodpovědnosti
• možnost snížení daňového základu
• propagaci Vaší firmy na našich internetových stránkách www.okamzik.cz, www.nevidomimezinami.cz, v místech konání akcí naší organizace a na tištěných materiálech Okamžiku
• bezplatné dodání námi vydaných beletristických a výtvarných publikací zdravotně postižených autorů (vhodné jako dárky pro Vaše zaměstnance či obchodní partnery
• možnost uspořádání seminářů o kontaktu a komunikaci s lidmi se zrakovým postižením pro pracovníky Vaší firmy
• účast na našem dobrovolnickém programu
• účast na benefičním koncertě a ostatních akcích Okamžiku
• možnost stanovit si Okamžik firemní „Charitou roku“


Pro bližší informace kontaktujte naší PR managerku Mgr. Marii Matějů: tel. 220 571 173 nebo mobil 733 124 213.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz