Příspěvkem na konkrétní projekt nebo jeho část

Vyberte si konkrétní projekt, který hodláte podpořit, a ten uveďte při převodu peněz.
Chcete-li, aby Vaše finanční prostředky byly použity ještě konkrétněji, specifikujte Vaše požadavky v darovací smlouvě

Jednotlivé projekty:

• Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým...zde
• Asistence pro děti se zrakovým postižením...zde
• Poradenské centrum...zde
• Kulturní a osvětové aktivity...zde
• Hmateliér...zde


Pro bližší informace kontaktujte naší managerku Mgr. Marii Matějů: tel. 220 571 173 nebo mobil 733 124 213.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz