Finančním darem či sponzorstvím naší organizace

Nejčastějším a nejjednodušším způsobem je přímý finanční dar.
Příspěvek na zajištění činnosti naší organizace a realizaci nových projektů můžete poslat na:

• provozní účet: 6304005/2700.

Může se jednat o pravidelnou částku posílanou měsíčně či o jednorázový roční příspěvek.
Přispět můžete na základě individuální darovací smlouvy, což Vám umožní snížit daně z příjmu.


Pokud se rozhodnete pro tuto formu pomoci, kontaktujte naši fundreiserku Mgr. Marii Matějů tel. 220 571 173 nebo mobil.733 124 213.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz