Jak nás můžete podpořit

Finančně

finančním darem či sponzorstvím celé naší organizace
příspěvkem na konkrétní projekt nebo jeho část
• tím, že si stanovíte Okamžik „Charitou roku“ Vaší firmy
• uspořádáním jednorázové zaměstnanecké sbírky

Materiálně

poskytnutím služeb zdarma
věcným darem
spoluprací Vaší firmy na propagaci Okamžiku

Staňte se dobrovolníkem

Staňte se v Okamžiku dobrovolníkem, kontaktujte dobrovolnické centrum.


Co můžeme Vaší firmě nabídnout

Různé druhy spolupráce ziskového a neziskového sektoru.
Pro bližší informace kontaktujte naší fundraiserku Mgr. Marii Matějů: tel. 220 571 173 nebo mobil 733 124 213.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz