Rok 2018

Finanční podpora


"Projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" (celková výše nadačního příspěvku 2 720 000 Kč). www.svetluska.net

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR


Magistrát hlavního města Prahy


Nadace Leontinka


Nadace Komerční banky a.s. - Jistota


Nadace J&T


Nadace J&T
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 14


DIABETOLOGICKÁ A ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MILAN KVAPIL, S.R.O.


Nadační fond Mathilda


MTE s.r.o.

Nadace ČEZ


Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadační fond Veolia

DiaMedics s.r.o.


Elekta, s. r. o.

Marjána s.r.o.

MaurLegal advokátní kancelář


Nadace umění pro zdraví

Novatin s.r.o.

Petis spol. s.r.o.

Materiální podpora a spolupráce:

BuduPomahat.cz http://www.budupomahat.cz/


WorkMed s.r.o. http://www.skoleniprvnipomoci.cz


Neviditelná výstava - více o našem partnerovi na www.neviditelna.cz

LMC s.r.o.

Individuální dárci:

MUDr. Jiří Juchelka, Václav Kučera, Tudósi Lászlo, Oldřich Slavík, Ing. Miroslav Picek, Helena Švábová, Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Jan VidimRok 2017

Finanční podpora


Projekty jsou realizovány s pomocí nadačního příspěvku "Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" (celková výše nadačního příspěvku 2 180 000 Kč). www.svetluska.net

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR


Magistrát hlavního města PrahyMěstská část Praha 4

Městská část Praha 5

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14


DIABETOLOGICKÁ A ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MILAN KVAPIL, S.R.O.


Nadační fond Mathilda

DIVA Center s.r.o.


Nadace ČEZ


Nadace J&T


Nadace J&TNadace JISTOTA KB


Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadační fond Veolia


Nadační fond Tesco

MaurLegal advokátní kancelář


Alcasys


Nadace umění pro zdraví

Materiální podpora a spolupráce:

BuduPomahat.cz http://www.budupomahat.cz/


WorkMed s.r.o. http://www.skoleniprvnipomoci.cz


Naše kavárna - sociální projekt o.s. Lékořice http://www.nasekavarna.com

Neviditelná výstava - více o našem partnerovi na www.neviditelna.cz

NEWTON Media, a.s. - partner pro monitoring médií

LMC s.r.o.

Individuální dárci:

Jan Fischer, Miloš Hejhal, MUDr. Jiří Juchelka, Václav Kučera, Ing. Miroslav Picek, Helena Švábová, Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Jan VidimDěkujeme všem, kteří nás podpořili roce v 2016

Finanční podpora


Projekty jsou realizovány s pomocí nadačního příspěvku "Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" (celková výše nadačního příspěvku 1 660 000 Kč). www.svetluska.net

DIVA Center s.r.o.

Nadace Leontinka


Magistrát hlavního města PrahyMaur Legal

Nadce Leontinka

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR
Městská část Praha 4

Městská část Praha 5

Městská část Praha 9

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13
Městská část Praha 14


Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadační fond GSK


Nadace O2


Nadační fond Veolia


Nadace umění pro zdraví


Nadační fond Mathilda

Nadační fond Tesco


ALLYN International


Materiální podpora a spolupráce:

Naše kavárna - sociální projekt o.s. Lékořice http://www.nasekavarna.com

Neviditelná výstava - více o našem partnerovi na www.neviditelna.cz

NEWTON Media, a.s. - partner pro monitoring médií

LMC s.r.o.

Miroslav Setnička

Individuální dárci:

Viliam Masaryk, Jan Vidim, Marcel Mráz, Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích, Petr Doležal, MUDr. Jiří Juchelka, Miloš Hejhal, Ing. Miroslav Picek, JUDr. Jan Tomsa, Jana Jirásková, Vít Roček, Olga Dašková
Děkujeme všem, kteří nás podpořili roce v 2015

Finanční podpora


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku "Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" (výše nadačního příspěvku 1 737 500 Kč). www.svetluska.net


Comfero s.r.o.

DBK Praha a.s.

DIVA Center s.r.o.

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadace Leontinka


Magistrát hlavního města Prahy

Maur Legal

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR
Městská část Praha 4

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Městská část Praha 9

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Nadační fond GSK

DIVA Center s.r.o.

Nadace O2

RWE

Nadační fond Veolia


Nadace umění pro zdraví


Materiální podpora a spolupráce:

Naše kavárna - sociální projekt o.s. Lékořice http://www.nasekavarna.com

Neviditelná výstava - více o našem partnerovi na www.neviditelna.cz

NEWTON Media, a.s. - partner pro monitoring médií

LMC s.r.o.

Miroslav Setnička

Individuální dárci:

Jiří Krupička, Viliam Masaryk, Hana Mikulová, Marcel Mráz, Pavel Šavara, Jan Vidim
Děkujeme všem, kteří nás podpořili roce v 2014

Finanční podpora


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku "Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" (výše nadačního příspěvku 1 380 000 Kč). www.svetluska.net

Comfero s.r.o.

DBK Praha a.s.

Fondation d'entreprise Société Générale pour la Solidarité

HELVET GROUP a.s
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadace Leontinka


Magistrát hlavního města Prahy

Maur Legal

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR

McKinsey & Company´s Prague

Městská část Praha 4

Městská část Praha 9

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Schindler CZ, a.s

Nadace Charty 77 - konto BARIÉRY

Nadace ČEZ

Nadace Komerční banky JISTOTA

RWE

Nadační fond Veolia


Nadace umění pro zdraví

The Prague Concert CO. s.r.o.


Materiální podpora a spolupráce:

Naše kavárna - sociální projekt o.s. Lékořice http://www.nasekavarna.com

Neviditelná výstava - více o našem partnerovi na www.neviditelna.cz

NEWTON Media, a.s. - partner pro monitoring médií

Hotel ILF

LMC s.r.o.

Miroslav Setnička

Individuální dárci:

Albert Le Dirac´h (generální ředitel KB), Eduard Lískovský, Jan Vidim, Jitka Dolečková, Jiří Juchelka, Lukáš Pastrňák, Miloslav Klíma, Oldřich Široký, Oto Melter, Pavel Canda, Pavel Šavara, Petr Činátl, Viktor Dřizga, Viliam Masaryk, Vít Roček

Zaměstnanci KB prostřednictvím THE AMMADO FOUNDATION v rámci Citizen Commitment Games
Děkujeme všem, kteří nás podpořili roce 2013

Finanční podpora


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku "Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" (výše nadačního příspěvku 1 380 000 Kč). www.svetluska.net

Comfero s.r.o.

Dinasys, s.r.o.

HELVET GROUP a.s

Kofola a.s. CZ


Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadační fond GSK

Nadace Leontinka

Nadace Charty 77 - konto BARIÉRY

Ministerstvo práce a sociálních ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Magistrát hlavního města Prahy

McKinsey & Company´s Prague

Městská část Praha 4

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Nadační fond Veolia

Nadační fond Mathilda

E4t electronics for transportation s.r.o.

PMČ sevis s.r.o.

NEWTON Media, a.s. - partner pro monitoring médií

LMC s.r.o.

Čtvrtá realitní

Zaměstnanci společnosti LEGO Production s.r.o.

Nadace umění pro zdraví

Virgo s.r.o.

ZŠ Nový PORG

Materiální podpora a spolupráce:

Naše kavárna - sociální projekt o.s. Lékořice http://www.nasekavarna.com

Neviditelná výstava - více o našem partnerovi na www.neviditelna.cz

Cosmetica Bohemica s.r.o. - BOEMI

DBK Praha a.s.

Euronics ČR a.s.

Vinotéka Libor Kumsta

dm drogerie markt, s.r.o.

Fotolab.cz

Aura čaje

Tchibo Praha, spol. s r.o.

Horoskop, s.r.o.

Nelashops.cz

OLYMPIA DELIKATESY

MIROS

NEWTON Media, a.s. - partner pro monitoring médií

Individuální dárci:

MUDr. Jiří Juchelka, Jan Vidim, Vít Roček, Pavel Šavara, Ondřej Gabriel, Viliam Masaryk, Eduard LískovskýDěkujeme všem, kteří nás podpořili roce 2012

Finanční podpora


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku "Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" (výše nadačního příspěvku 1 465 320 Kč). www.svetluska.net

Nadace Sirius

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadační fond GSK

Nadace Leontinka

Nadace Charty 77 - konto BARIÉRY


Ministerstvo práce a sociálních ČR

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Městská část Praha 4

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

ČSOB, a.s.

Dinasys, s.r.o.

PMČ sevis s.r.o.

Comfero s.r.o.

Kmotra Liška o.s.

E4t electronics for transportation s.r.o.

Materiální podpora a spolupráce:

Naše kavárna - sociální projekt o.s. Lékořice http://www.nasekavarna.com

Neviditelná výstava - více o našem partnerovi na www.neviditelna.cz

Cosmetica Bohemica s.r.o. - BOEMI

DBK Praha a.s.

Euronics ČR a.s.

Vinotéka Libor Kumsta

dm drogerie markt, s.r.o.

Fotolab.cz

Nákupy pro nevidomé

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Silex spol. s r.o. - SCANquilt

Aura čaje

Papírnictví Oplet 21

RH sid, s.r.o.

NEWTON Media, a.s. - partner pro monitoring médií

Individuální dárci

MUDr. Jiří Juchelka, Marie Sommerová, Jan Vidim, Vít Roček, Vladimíra Nejedlá


V roce 2011 nás podpořili


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku "Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" (výše nadačního příspěvku 1 200 000 Kč). www.svetluska.net


Ministerstvo práce a sociálních ČR

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 4

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Nadace Sirius

Nadace Leontinka

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Neviditelná výstava - více o našem partnerovi na www.neviditelna.cz

AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.

Nadace O2

Nadační fond Albert

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Nadační fond Veolia

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

ČSOB, a.s.

Sportcentrum Suchdol s.r.o.

Cosmetica Bohemica s.r.o.

Comfero s.r.o.

ING Lease (C.R.) s.r.o.


AMI Communications, spol. s r.o.


DANWEISS, spol. s r.o.


hotel Park Inn

DBK Praha a.s.

Euronics ČR a.s.

Keramika - domeček

Vinotéka Libor Kumsta

dm drogerie markt, s.r.o.

Fotolab.cz

Tchibo Praha, spol. s r.o.

Virgo s.r.o.

Hirata Corporation of Europe Limited

APATYKÁŘ® - 1. český lékárenský informační a podcastový portál

NEWTON Media, a.s. - partner pro monitoring médií


Děkujeme také individuálním dárcům:

Miroslav Dvořák, Robert Dvořák, Vladimíra Hubáčková, Hanka Fleknová, Hana Frýdlová, Jeroným Janíček, Miroslav Jaroš, Julia Jerglová, Zdenka Kuviková, Jaroslava Novotná, Alena Pešoutová, Michael Pour, Dana Říčánková, Tereza Římská, Jan Sekal, Kateřina Součková, Lucie Soukeníková, Marie Svitková, Jaroslav Ševčík, Richard Škvařil, Jiří Štycha, JUDr. Robert Šubrt, Zuzana Urbanová, František Vašek, František Vašek, Jan Vidim, Tomáš Vlček, Lenka Zvalová.


V minulých letech nás podpořili

AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Aura čaje, Blue step spol. s.r.o., Cinemart a.s., Comfero s.r.o., Cosmetica Bohemica s.r.o., Česká spořitelna a.s., Český Telecom a.s. prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, ČSOB a.s., DBK Praha a.s., DM drogerie, Elektromontáže s.r.o., E4t s.r.o., Chance a.s., ING Lease (C.R.) s.r.o., International Power plc, Leica gallery Prague, Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy z ESF- OPPA, Mamacoffee s.r.o., Městská část Praha 1, Městská část Praha 4, Městská část Praha 5, Městská část Praha 6 , Městská část Praha 7, Městská část Praha 8, Městská část Praha 11, Městská část Praha 13, Městská část Praha 22, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Miros s.r.o., Nadace Adra, Nadace Arbor Vitae, Nadace Český literární fond, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadace Divoké husy, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace Duhová energie, Nadace Precioza, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace Charty 77 – z prostředků RWE Transgas a.s., Nadace Leontinka, Nadace Naše dítě, Nadace prof. Vejdovského, Nadace pro současné umění – Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti – Globální grant, Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem!, Nadace rozvoje občanské společnosti – Transition facility, Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadační fond Veolia, Optys s.r.o., Nekton s.r.o., Pražská obec Unitářů, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., restaurace Pod křídlem noci, Servis IT, s.r.o., Sportcentrum Suchdol s.r.o., Státní tiskárna cenin s.p., Středočeská energetická a.s., Teamconsult s.r.o, Velvyslanectví USA v Praze, Virgo s.r.o.

Děkujeme také individuálním dárcům!

Miroslav Dvořák, Robert Dvořák, Petr Hirch, Vladimíra Hubáčková, Hanka Fleknová, Veronika Frantová, Jeroným Janíček, Miroslav Jaroš, Jiří Juchelka,Jiří Krákora, Zdenka Kuviková, Vladimír Mašát, Marcela Morávková,Jaroslava Novotná, Alena Pešoutová, Štěpán Petr, Michael Pour, Dana Říčánková, Tereza Římská, Jan Sekal, Kateřina Součková, Lucie Soukeníková, Marie Svitková, Jaroslav Ševčík, Richard Škvařil, Jiří Štycha, JUDr. Robert Šubrt, Tomáš Vlček, Lenka Zvalová
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz