Publikace vydané v letech 2002 - 2018

V seznamu uvádíme doporučené ceny. Pokud není cena uvedena, jedná se o publikaci distribuovanou zdarma. Našim dobrovolníkům nabízíme většinu titulů za zvýhodněné ceny. Knihy můžete získat u nás (viz. kontakty) nebo v knihkupectvích spolupracujících s distribuční firmou Kosmas (www.kosmas.cz), brožury získáte pouze u nás, kde si také můžete zapůjčit již rozebrané publikace.

Vydáno v roce 2018

Radek Seifert: Pacient nevidí, pomozte mi! Příručka pro zdravotnický personál (brožura, 20 stran) Jiřina Holeňová: Hlína a Já (katalog, 16 str.)

Vydáno v roce 2017

Max - život vodicího psa (osvětové leporelo, 8 stran)
Kateřina Kavalírová:Vodicí pes, kompenzační pomůcka pro osoby s těžkým zrakovým postižením (brožura, 88 str.)
Alice Horná: Moje zahrada (katalog, 16 str.)
Soubor pohlednic s motivy keramických reliéfních kachlů

Vydáno v roce 2016

Miroslav Michálek: Žít jako vy aneb rovné příležitosti pro nevidomé (brožura, 70 str.)
Libuše Petrašová: Baví mě tvořit (katalog, 28 str.)

Vydáno v roce 2015

Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti (brožura, 100 str., zdarma)
Manuál pomoci nevidomým (brožura, 36 str., zdarma)
Soubor uměleckých děl nevidomých sochařek: Křížová cesta - rukama nevidomých sochařů (katalog, 24 str.)

Vydáno v roce 2014

Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením (Brožura, 126 str., zdarma)
Miroslav Michálek: Tady stojíte dost blbě (kniha fejetonů o životě se slepotou doplněná humorně laděnými rýmy, il. I. Komárek, 87 str.)
Jarmila Adámková: ...jenom nevidím (katalog, 14 str.)

Vydáno v roce 2013

Praktická pomoc lidem ztrácejícím zrak (brožura, 48 str., zdarma)
Marianna Machalová-Jánošíková: Pohlazení (katalog, 2. vydání, 30 str., 100 Kč)
Petra Voglová: Sochy (katalog, 20 str.)

Vydáno v roce 2012

Hmateliér (brožura: desky + 8 jednotlivých karet, zdarma)
Marianna Machalová-Jánošíková: Pohlazení (katalog, 30 str., 100 Kč)
Kateřina Kavalírová: Nevidomý ve Vaší firmě (brožura, 52 str., zdarma)
Leták - Jak pomoci nevidomému člověku na ulici?

Vydáno v roce 2011

Profily pomoci (katalog, 56 str.)
Naslepo (katalog, 3 x 8 str., 70 Kč)
Božena Přikrylová: Oči v dlaních aneb viděno srdcem (katalog, 30 str., 70 Kč)

Vydáno v roce 2010

Váš nevidomý pacient (brožura, 60 str.)

Vydáno v roce 2009

V hlavě mi šumí tajná řeka (literární sborník zdravotně postižených autorů, il. J. Sekal, 157 str., 98 Kč)
Kateřina Matysková: Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením (brožura, 60 str.)

Vydáno v roce 2008

Adresář poskytovatelů služeb pro osoby se zrakovým postižením (brožura, 80 str.)
2001-2008 Nesmírná odysea (sborník literárních prací dětí a mládeže se zdravotním postižením, 59 str.)
Ilja Kučera ml.: Pravděpodobně láska (román, foto J. Turek, 152 str., 160 Kč)
Jiří Mojžíšek: Každý problém má řešení aneb netradiční kompenzační prostředky (brožura)
Jan Nouza: Potkával jsem lidi (rozhovory, il. F. J. Palme, 158 str.,149 Kč)

Vydáno v roce 2007

Delicie Nerková: Darmojedi (povídky, il. P. Francová, 132 str., 139 Kč)
Navzájem 2007 (katalog zdravotně postižených autorů, 32 str.)
Ján Rakytka: Smutné lásky (povídky, il. V. Havránková, 92 str., 139 Kč)
Nahlédnutí do života beze zraku (brožura, úvod L. Špaček, il. I. Komárek)
Nevidomí (mezi) námi (katalog k fotografické výstavě, foto H. Fleknová, 36 str., rozebráno)
Miroslav Michálek: O ničem a o všem (humorná poezie, il. I. Komárek, 80 str., 89 Kč, rozebráno)
Miroslav Michálek: Zavřené oči (povídky a fejetony, il. J. David, 94 str., 30 Kč)
Pavla Francová: Za zeptání nic nedáte aneb jak vidím svět, když nevidím (brožura, 2. vydání)
Olga Schindlerová: Na ruce si nevidím (praktická příručka, foto m. Urban, 230 str., 30 Kč)
Anna Markowitz: Místo, které zvoní (próza, il. P. Francová, 171 str., 139 Kč)
Jan Nouza: Amor na útěku (povídky, 188 str., 139 Kč)

Vydáno v roce 2006

Jiřina Kalabisová: S kloboukem na nepřítele (2. vydání, povídky, il. P. Francová, 121 str., 139 Kč)
Jak dobrovolníci pomáhají nevidomým? (brožura v Braillově písmu, rozebráno)

Vydáno v roce 2005

Petr Haken: Básně (poezie, 106 str., 89 Kč)
Adresář poskytovatelů služeb pro děti a dospělé se zrakovým postižením a jejich rodiny (64 str., rozebráno)
Pavel Sláma: Sochy (katalog soch nevidomého výtvarníka, 16 str., 30 Kč, rozebráno)
Evžen Perout: Arteterapie se zrakově postiženými (odborná publikace, 145 str., 179 Kč)
Pavla Francová: O čem se sní poslepu (brožura, rozebráno)
Miroslav Michálek: Nebojte se pomoci nevidomým (brožura, 2. přepracované vydání, rozebráno)

Vydáno v roce 2004

Ivan Jergl: Naděje chodí po špičkách (povídky, il. F. Facincani, 141., 139 Kč)
Jiřina Kalabisová: S kloboukem na nepřítele (povídky, il. P. Francová, 121 str., 139 Kč)
Navzájem (katalog výtvarné tvorby zdravotně postižených autorů, 32 str., rozebráno)
Pavla Francová (katalog, 30 reprodukcí, formát A4, 32 str., 100 Kč)
Miroslav Michálek: Pražský sysel (humorná poezie, foto I. Čáslavský, V. Kupilík, 83 str., 98 Kč, rozebráno)
Pavla Francová: Za zeptání nic nedáte aneb jak vidím svět, když nevidím (brožura, 1. vydání, rozebráno)
Každý běží svou míli (literární sborník zdravotně postižených autorů, il. P. Francová, 105 str., 98 Kč, rozebráno)

Vydáno v roce 2003

Hmatové kresby Pavly Francové (soubor 16 barevných pohlednic, 95 Kč)
Co vlastně ti nevidomí dělají? (próza a poezie nevidomých autorů, il. P. Francová, 133 str., 98 Kč, rozebráno)

Vydáno v roce 2002

Miroslav Michálek, Pavla Francová, Jan Jakeš: Nevídáno (prózy, il. P. Francová, 156 str., 139 Kč, rozebráno)
Nevídáno (katalog výtvarných prací zrakově postižených autorů, foto, 32 str., rozebráno)
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz