Vodicí pes, kompenzační pomůcka pro osoby s těžkým zrakovým postižením

Kateřina Kavalírová

Publikace se zabývá především tématem vodicích psů, kteří pomáhají lidem se zrakovým postižením - doprovázejí je na cestách a starají se, aby se jejich „páníčci a paničky“ dostali vždy bezpečně do cíle.

Čtenáři se mimo jiné dozvědí, jak probíhá výcvik vodicích psů, jaké jsou výhody a nevýhody vodicího psa, jakým způsobem může postupovat zájemce o vodicího psa či jak pes pomáhá nevidomému v každodenním životě.

V rámci přípravy publikace jsme oslovili některé z našich klientů s krátkým dotazníkem, který se týkal jejich života s vodicím psem. Vybrané odpovědi se prolínají do textu celé publikace. Rozšířené znění odpovědí v blízké době zveřejníme na webových stránkách www.nevidomimezinami.cz – osvětových stránkách zaměřených na  tematiku života se zrakovým postižením, spravovaných pracovníky Poradenského centra Okamžik.

Publikace je určena jak laické a odborné veřejnosti – lidem, kteří se setkávají se zrakově postiženými (rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci, pracovníci pomáhajících profesí, pracovníci městských či obecních úřadů, zdravotnický personál a další), tak i samotným zrakově postiženým – ať už z řad držitelů vodicích psů nebo těch, kteří o pořízení vodicího psa teprve uvažují.

Brožovaná, 88 stran, zdarma.

Brožuru ke stažení ve formátu PDF naleznete ZDE.

Brožuru ke stažení ve formátu Knihovny digitálních dokumentů ZDE.

Pokud se s námi budete chtít podělit o dojmy a postřehy, uvítáme vaše reakce na e-mailu poradna@okamzik.cz.

Vydání brožury finančně podpořil Nadační fond Mathilda.© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz