Poradenské centrum

Poskytujeme rady a informace lidem se zrakovým postižením a lidem ztrácejícím zrak.

S čím můžeme pomoci

Podpoříme vás v náročné životní situaci a při hledání způsobů jejího překonávání.
Vyhledáme dostupné služby v místě vašeho bydliště, pomůžeme s jejich výběrem a zprostředkováním.
Předáme vám informace o dostupných sociálních dávkách a příspěvcích a pomůžeme s jejich vyřízením.
Poskytneme vám informace o kompenzačních pomůckách a pomoc při jejich opatření.
Zjistíme pro vás i další pro Vás nedostupné informace.
Pořádáme skupinová setkání s odborníky, kde si můžete nacvičit nové dovednosti a sdílet své osobní zkušenosti.

Poradenské centrum je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství.

Poradenské centrum se řídí stanoveným posláním, cíli a zásadami poskytování služeb odborného sociálního poradenství.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Komu jsou služby určeny

Služby poskytujeme lidem se zrakovým postižením a lidem ztrácejícím zrak starším 18 let pobývajícím v Praze.

Naše služby nejsou vhodné pro klienty
 • potřebující pomoc z jiného důvodu, než je zrakové postižení
 • bez pomoci další osoby nezvládající běžnou komunikaci s pracovníky služby
 • vykazující známky agresivního nebo sexuálně obtěžujícího jednání a působící podnapilým dojmem

V rámci odborného sociálního poradenství:

 • Poskytujeme individuální sociální a sociálně právní poradenství a psychickou podporu. V rámci této služby také:
 • - půjčujeme kompenzační pomůcky
  - nabízíme tvorbu haptických map pomocí tepelné tiskárny Zy-Fuse Heater
  - nabízíme konzultace k užívání dotykového telefonu iPhone
 • Poskytujeme skupinové poradenství formou odborných besed k tématům souvisejícím se životem se zrakovým postižením.
 • Služby OSP jsou poskytovány bezplatně.

  Kromě OSP se Poradenské centrum v zájmu cílové skupiny dále věnuje těmto činnostem:

 • vydávání poradenského elektronického zpravodaje pro osoby se zrakovým postižením
 • zveřejňování informací na webových stránkách o životě bez zraku www.nevidomimezinami.cz
 • vydávání informačních publikací a letáků pro nevidomé i veřejnost
 • poradenství jednotlivcům a institucím podílejícím se na řešení popř. prevenci nepříznivých sociálních situací osob se zrakovým postižením (např. spolupracovníkům a zaměstnavatelům osob se zrakovým postižením, sociálním pracovníkům zařízení v souvislosti s poskytováním jiných sociálních služeb, úředníkům, zdravotníkům a dalším osobám), vč. možnosti zapůjčení odborné literatury
 • pořádání seminářů o pomoci lidem se zrakovým postižením (např. o bezpečném doprovázení a praktické komunikaci s nevidomými).
 • Pro osobní konzultaci v Poradenském centru se vždy předem telefonicky objednejte. Můžete nám také napsat prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Informace pro zájemce o službu a její uživatele


  telefon: 233 371 277, 774 209 055; e-mail: poradna@okamzik.cz; kontaktní osoby: zde
  adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4; provozní doba: pondělí - čtvrtek 9.00-17.00, pátek 9.00-13.00
  © Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz