Poradenské centrum

Posláním Poradenského centra je podpora začleňování lidí se zrakovým postižením do běžného života poskytováním odborných individuálních a skupinových poradenských služeb zaměřených na specifické způsoby naplňování práv, oprávněných zájmů a potřeb nevidomých a slabozrakých osob.

Poradenské centrum je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství.

Poradenské centrum naplňuje stanovené cíle a řídí se zásadami poskytování odborného sociálního poradenství.

Služby odborného sociálního poradenství (OSP) jsou určeny:

 • osobám se zrakovým postižením starším 16 let a osobám jednajícím s jejich vědomím za ně (např. rodinným příslušníkům), osobám ztrácejícím zrak, rodičům dětí se zrakovým postižením jednajícím v zájmu dětí
 • V rámci odborného sociálního poradenství:

 • Poskytujeme individuální sociální a sociálně právní poradenství a psychickou podporu. V rámci této služby také:
 • - půjčujeme kompenzační pomůcky
  - nabízíme tvorbu haptických map pomocí tepelné tiskárny Zy-Fuse Heater
  - nabízíme konzultace k užívání dotykového telefonu iPhone
 • Poskytujeme skupinové poradenství formou odborných besed k tématům souvisejícím se životem se zrakovým postižením.
 • Služby OSP jsou poskytovány bezplatně.

  Kromě OSP se Poradenské centrum v zájmu cílové skupiny dále věnuje těmto činnostem:

 • vydávání poradenského elektronického zpravodaje pro osoby se zrakovým postižením
 • zveřejňování informací na webových stránkách o životě bez zraku www.nevidomimezinami.cz
 • vydávání informačních publikací a letáků pro nevidomé i veřejnost
 • poradenství jednotlivcům a institucím podílejícím se na řešení popř. prevenci nepříznivých sociálních situací osob se zrakovým postižením (např. spolupracovníkům a zaměstnavatelům osob se zrakovým postižením, sociálním pracovníkům zařízení v souvislosti s poskytováním jiných sociálních služeb, úředníkům, zdravotníkům a dalším osobám), vč. možnosti zapůjčení odborné literatury
 • pořádání seminářů o pomoci lidem se zrakovým postižením (např. o bezpečném doprovázení a praktické komunikaci s nevidomými).
 • Pro osobní konzultaci v Poradenském centru se vždy předem telefonicky objednejte. Můžete nám také napsat prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Informace pro zájemce o službu a její uživatele


  telefon: 233 371 277, 774 209 055; e-mail: poradna@okamzik.cz; kontaktní osoby: zde
  adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4; provozní doba: pondělí - čtvrtek 9.00-17.00, pátek 9.00-13.00
  © Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz