Cíle poskytované služby

 1. přispívat k zmírňování důsledků zrakového postižení a k řešení s tím spojených sociálně nepříznivých situací osob se zrakovým postižením;
 2. přispívat k odstraňování diskriminačních přístupů a znevýhodňujících stereotypů chování vůči lidem se zrakovým postižením ve společnosti.

Dlouhodobé cíle Poradenského centra:

 • do druhého pracovního dne od přijetí zakázky zajistit relevantní intervenci
 • projednat, zpracovat a předat zpracovanou klientskou zakázku v čase odpovídajícím rozsahu zakázky:
  • do druhého pracovního dne od přijetí zakázky v případě vyhledání nebo zprostředkování informací, vyhledání nebo zprostředkování kontaktu apod.;
  • do týdne v případě komplexních poradenských služeb, vyžadujících kontaktování navazujících služeb nebo institucí, zpracování širšího okruhu tematicky příbuzných informací, apod.;
  • dle potřeb klienta v případě dlouhodobého poradenství a zvláštních okolností (naléhavé a krizové situace apod.).
 • uspořádat každoročně alespoň 4 odborné besedy na předem definované téma, jejichž cílem je předání nových informací a osvojení nových dovedností, popř. výměny zkušeností, např. v oblasti sebeobsluhy, kompenzačních pomůcek


 • © Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz