Vánoční setkání klientů a dobrovolníků

7. 12. 2016 se konalo tradiční Vánoční setkání klientů a dobrovolníků našeho dobrovolnického centra. Akce se opět uskutečnila v „Naší kavárně“ v Thomayerově nemocnici. Na programu bylo oceňování dobrovolníků a promítnutí medailonku jednoho z našich seniorských dobrovolníků. O hudební doprovod se postarali Ráchel Skleničková a Jakub Blažek.

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz