Tréninkové semináře konzultantů začleňování nevidomých

Naše sdružení pořádá v rámci projektu "Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na pracovní trh" podpořeného z Operačního programu Praha – Adaptabilita zdarma na pražských školách semináře "Neviděný život aneb svět beze zraku".

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz