Anna Polívková a Okamžik na akci Svatební show Praha

Na akci, která se konala v Trojském zámečku, předala nová patronka Okamžiku našemu sdružení výtěžek benefiční tomboly (8.000 Kč). Peníze budou použity na projekt asistence pro děti se zrakovým postižením.

 
 
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz