Nový projekt 2015

V lednu 2015 jsme zahájili projekt "Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze". Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Projekt "Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze"

Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Navazuje na projekt předchozí a jeho cílem je zlepšení situace na trhu práce těch osob s těžkým zrakovým postižením, které se sami snaží o vstup na trh práce nebo o udržení svého pracovního místa či jiného dílčího pracovního uplatnění. Projekt byl zahájen v lednu 2015 a potrvá do konce října 2015.

Tisková zpráva o zahájení projektu.

V rámci projektu Okamžik nabízí:

1. Individuální podporu při hledání zaměstnání nebo k udržení stávajícího místa formou koučování (individuální konzultace) a odborného poradenství

2. Vzdělávání prostřednictvím kurzu, a dvou seminářů

3. Vzdělávání v profesi řemeslník a lektor hmatového modelování v Hmateliéru - ateliéru a dílně hmatového modelování

4. Tréninkový program konzultantů začleňování nevidomých

1. Individuální podpora při hledání zaměstnání nebo k udržení stávajícího místa v těchto formách:

Individuální konzultace s koučem

- v rámci koučování pod vedením kouče pracujete na tématech, která si společně určíte, např. vyjasnění svých potřeb a cílů v oblasti pracovního uplatnění, vyjasnění slabých a silných stránek, váš postup při řešení různých situací souvisejících s hledáním práce

- můžete si vybrat jednoho z několika koučů – např. Radek Seifert, Jolana Fořtová, Petr Vojtíšek

- frekvence setkávání je na dohodě s koučem, konzultace mohou probíhat v klubovně Okamžiku nebo prostřednictvím skype

Odborné poradenství

- konzultace ke specifickým profesním tématům s přizvaným odborníkem, které vám pomohou zvýšit šanci uplatnění na pracovním trhu (např. personalista, odborník na reklamu, manažer z oblasti, ve které byste rádi nabízeli poradenství a semináře aj.)

Individuální podporu můžete využívat do konce října 2015. Termíny budou průběžně nabízeny manažerkou vzdělávání nebo po dohodě s kouči. Odborné poradenství bude zajištěno v případě zájmu na základě poptávky klienta, který svůj požadavek předá manažerce vzdělávání.

2. Vzdělávání prostřednictvím kurzu a seminářů:

Kurz: Nastartuj svou kariéru

- rozsah: cca 30 hodin (5 výukových dní po 6 hodinách)
- předpokládaný termín konání kurzu je květen-červen 2015

Okruhy témat:

- start kariéry a handicap (získání informací, vnitřní bariéry, rozhodování o postupu, co umožňuje koučování)
- komunikace s potenciálním zaměstnavatelem (handicap a telefonická komunikace, psaný projev, strukturovaný životopis)
- vstup na pracoviště (podpora úřadem práce, odstraňování bariér, organizační a technické začlenění)
- denně v týmu (osobní vzhled, komunikace bez zrakového kontaktu, osvěta o handicapu, konflikty související s handicapem, možnosti koučování)
- zkušenosti 2 pracujících nevidomých, možnosti nových technologií při práci z domova, typy na netradiční zaměstnání aj.)

- předpokládaný počet účastníků: 8

Seminář: Novinky v legislativě

- lektor: Mgr. Luboš Zajíc
- datum konání: 24. dubna 2015 od 9-12h v klubovně Okamžiku

Téma druhého semináře - dle aktuálního průzkumu potřeb klientů
- předpokládaný termín konání druhého semináře je září 2015

- předpokládaný počet účastníků na každém semináři 10 osob

O konání kurzu a obou seminářů budete včas informování prostřednictvím pozvánky.

3. Tréninková práce v Hmateliéru:

- více informací k zapojení do aktivit Hmateliéru poskytne manažerka Hmateliéru Ing. Šárka Vojtíšková 773 069 630 (hmatelier@okamzik.cz, tel. 223 007 513)

4. Tréninkový program konzultantů začleňování nevidomých:

- podmínkou přijetí do tohoto programu jsou zkušenosti s osvětovou činností k tématům postižením zraku (např. pořádáním besed a seminářů o problematice zrakově postižených nebo poskytováním konzultací k bezbariérovosti prostředí)
- plánujeme zapojení cca 8 klientů, kteří si ve spolupráci s námi vyzkouší vedení seminářů nebo konzultací přístupnosti prostředí v různých institucích, školách, firmách a zařízeních
- klient bude mít k dispozici asistenta, který mu pomůže s přípravou akce, na akci ho doprovodí a bude mu během ní poskytovat vizuální podporu
- výběr konzultantů jsme zahájili v lednu 2015 a tréninková práce potrvá do konce října 2015
- práce konzultantů v tréninkovém programu bude odměňována v rámci přímé podpory ve výši 120 Kč/hod za realizaci a přípravu akce.

Informační materiál Otevřete se nevidomým ke stažení ZDE.

Kontaktní osoba:
Mgr. Marie Matějů
Na Strži 1683/40, Praha 4, 140 00
tel.: 733 124 213, 220 571 173
e-mail:m.mateju@okamzik.cz
www.okamzik.czEVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz