Projekt "Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na pracovní trh"

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Jeho cílem bylo zlepšení situace na trhu práce těch osob s těžkým zrakovým postižením, které se sami snaží o vstup na trh práce nebo o udržení svého pracovního místa či jiného dílčího pracovního uplatnění. Projekt byl zahájen v lednu 2013 a ukončen v prosinci roku 2014.

Tisková zpráva k ukončení projektu

V rámci projektu Okamžik nabízel:

1. Individuální podporu při hledání zaměstnání nebo k udržení stávajícího místa ve formě koučování (individuální konzultace), tyflosupervize a odborného poradenství

2. Vzdělávání prostřednictvím kurzů, seminářů a workshopů

3. Vzdělávání v profesi řemeslník a lektor hmatového modelování v Hmateliéru - ateliéru a dílně hmatového modelování

4. Tréninkový program konzultantů začleňování nevidomých

Univerzální metodika pořádání vzdělávacích akcí pro osoby s těžkým zrakovým postižením ke stažení ZDE.

Uskutečněné akce:

Workshop Spolupráce v tandemu nevidomý-vidící
Komunikace se zákazníkem a prodejní dovednosti
Seminář o novinkách v legislativě
Kurz Marketing a reklama
Kurz Lektorské dovednosti pro pokročilé
Seminář o kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené
Seminář o podnikání v neziskovém sektoru
Workshop První krok k úspěšnému podnikání v neziskovém sektoru
Počítače a nevidomí - poradenské konzultace nejen k počítačům
Workshop Konzultujeme otázky začleňování nevidomýchEVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz