Projekt "Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením"

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Tisková zpráva k zahájení projektu

Tisková zpráva k ukončení projektu

Kurz "Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám s těžkým zrakovým postižením"

Na jaře a na podzim 2011 proběhl bezplatný specializovaný kurz, který připravil zrakově postižené osoby na práci lektora seminářů a konzultanta k tématům souvisejícím se zrakovým postižením.

Kurz byl zaměřen na:
Komunikační dovednosti (30 hodin)
Lektorské dovednosti (60 hodin)
Osvětovou činnost (30 hodin)
Zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením (30 hodin)

Absolventi kurzu si mohli vyzkoušet získané dovednosti v praxi a někteří se zúčastnili navazujícího kurzu Začínající podnikatel.

Studijní materiály ke stažení
Metodika kurzu

Kurz "Začínající podnikatel"

Kurz Začínající podnikatel navazoval na kurz Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám s těžkým zrakovým postižením.
Kurz byl určen především těm, kteří se chystali začít samostatně podnikat, ať už jako OSVČ či zakládali malou firmu. Program kurzu nabídl základní orientaci v problematice podnikání, možnost diskusí s podnikateli, právní minimum, orientaci v daňové problematice a účetnictví, teorii a praxi podnikatelského záměru (business plánu), včetně tvorby rozpočtu a orientaci v marketingu.
Program obsahoval prvky jak informativní, tak zážitkové pedagogiky. Po zážitkových aktivitách následovalo ohlédnutí – review – se zasazením poznatků/zážitků do teoretického rámce. Důraz byl kladen na individuální přístup ke každému z klientů.
Kurz vedli lektoři vzdělávací společnost Magion Praha s.r.o.
Výuková část kurzu proběhla v měsíci květnu a červnu 2012 v rozsahu 54 hodin. Poté bylo pro vybrané absolventy připraveno celkem 25 individuálních hodinových konzultací nad vlastním business plánem.

Studijní materiály ke stažení
Metodika kurzuEVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz