ITINERÁŘ Z OKAMŽIKU NA METRO PANKRÁC

Po opuštění budovy, kde sídlí organizace Okamžik, po výstupu ze samootvíracích dveří, sejdeme z kopce – po levé ruce bude zídka, která je dole oplechovaná. Dostaneme se na volný prostor parkoviště, kde po levé ruce budou velké květináče na kytky (je jich tam asi 5) poslední je u mostku (šikmé plochy), na který budeme doleva zatáčet. Volný prostor se dá tedy projít okolo květináčů nebo volným prostorem směr na 12. Poslední květináč se dá vždy holí zaznamenat. Za tímto květináčem zabočíme doleva na mostek, po levé straně je zídka, která na konci přechází v zábradlí a na zemi je obrubník trávy. Okolo tohoto obrubníku dojdeme až na jeho konec, kde obrubník zatáčí doleva. My si po pravé ruce na zemi najdeme širokou spáru, po které přejdeme na volný prostor směrem na číslo 1– po pravé ruce je odbočka k poště, volným prostorem dojdeme až ke keři. Postavíme se tak, abychom měli keř po pravé ruce a okolo keře procházíme po hlavní ulici – Na Strži. Na zemi je za keřem obrubník trávy, který je jednou přerušen odbočkou k poště. Dále jdeme až na konec tohoto obrubníku. Jsme v místě, kdy před sebou i vlevo již slyšíme zvukovou signalizaci na semaforu. Ujdeme přímým směrem na č. 12 asi 2 metry, kde je na zemi signalizační (hrbolatý) pás, který nás dovede vlevo ke sloupu před přechodem.
Přechod přejdeme na druhou stranu, ve středu je ostrůvek se dvěma sloupy – na druhém sloupu ve směru přecházení je tlačítko pro nevidomé na zvukovou signalizaci. Pokud se nepodaří přejít oba přechody je možné na tomto ostrůvku vyčkat na další zelenou. Po přechodu je na chodníku na zemi opět signalizační pás (hrbolatý), který nás dovede až k obrubníku trávy. U obrubníku se postavíme tak, abychom jej měli po levé ruce.
Asi 1m od pásu je koš na cigarety a za ním 2 lavičky, které jsou hned za sebou. Lavičky obejdeme a pokračujeme okolo obrubníku až na jeho konec, kde zatáčí doleva. S obrubníkem zatočíme doleva a je před námi vzdálenost asi 70m chůze okolo obrubníku, který máme po levé ruce, směrem k metru. Ke konci této vzdálenosti jsou opět dvoje lavičky. Na konci obrubníku za lavičkami je místo s kaménky. Odtud musíme volným prostorem přejít vzdálenost asi 10m, kde je směrem na č. 12 na zemi opět signalizační pás. Doprava jde na přechod, doleva směřuje ke schodům směrem ke vchodu do metra. Okolo těchto schodů dojdeme až na konec. Proti nám jsou eskalátory, které vyjíždějí z podchodu metra (protisměr). Tyto eskalátory musíme obejít a po pravé straně jsou chodící schody – vpravo je zídka a zábradlí. Schody sejdeme dolů.
Po sejití schodů ujdeme asi 5m přímým směrem a pak zatočíme vlevo do haly před metrem. Celou halu projdeme v přímém směru. Vpravo i vlevo jsou v hale obchody. Na konci haly je po celé šířce na zemi úzký pás plechu. Ten vyhledáme a dáme se po něm vlevo do skleněných dveří metra. Oproti dveřím je volný prostor, kde vlevo jsou turnikety a proti nám budka dozorčího. Turnikety jsou postaveny v úhlu 90° vlevo. Dojdeme – li nejprve k budce dozorčího, pak zabočíme vlevo na turnikety. Turnikety projdeme v přímém směru a pak jsou vpravo i vlevo eskalátory směrem dolů na nástupiště metra. Před námi je plot, který tento prostor odděluje od protisměru. Pokud jdeme doprava na eskalátory, dostaneme se na zadní část nástupiště směrem do centra Prahy.

Popis trasy vytvořila p. Ivana Toulová z Tyfloservisu.

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz