Axmanova technika hmatového modelování

O technice modelování:

Je to nová řemeslně-výtvarná technika práce s hlínou v oblasti manuálních činností zdravotně postižených lidí. Technologie práce spočívá v tom, že proporce jsou převedeny do základní hmatové matematiky a celek je budován postupně z obsahově nosných prvků. Hmatová matematika vychází z proporcí prstů lidské ruky.
ATM je založena na řemeslných postupech, nevyžaduje speciální výtvarné nadání, pouze motorickou zručnost, takže je přístupná širšímu okruhu handicapovaných.
ATM je určena především lidem nevidomým od narození, z jejichž přirozených hmatových schopností vychází. Novátorství ATM spočívá v tom, že lidem od narození nevidícím, bez vizuální paměti, poskytuje nejen nástroj k řemeslně-výtvarným aktivitám, ale díky hmatové matematice jim umožňuje získat představu o proporcích světa kolem nich.
Zvládnutí řemeslného základu nabízí možnosti samostatných výtvarných aktivit. Prostřednictvím hlíny tak mohou zdravotně postižení vypovídat o sobě a svém pohledu na svět. ATM lze využít i pro řemeslnou výrobu (užitné nádoby, dekorace).

Základní rozdíly mezi ATM a keramikou:
ATM:
- ATM při práci s hlínou nepoužívá vodu
- s hlínou se pracuje bez pomoci nástrojů
- při práci se nepoužívá hrnčířský kruh
- výrobek se modeluje barevnými hlínami
- technologie ATM vychází z předností zdravotně postižených

KERAMIKA:
- při práci s hlínou se používá voda
- s hlínou se pracuje pomocí nástrojů
- při práci se používá hrnčířský kruh
- výrobek se dodatečně barví, glazuje
- zdravotně postižení se musí přizpůsobit technologii keramiky

Společný je pouze materiál (šamotová hlína) a finální proces vypalování.
Technologické postupy ATM jsou patentově chráněny!

Doporučení:

Odborný garant projektu: Štěpán Axman
tvůrce techniky modelování pro zdravotně postižené
Tasov 3, 675 79 Tasov, Vysočina
Telefon: 566 547 000, E-mail: slepisi@cbox.cz
Sdružení Slepíši, založeno v roce 1995, od r. 2001 provozuje v Tasově na Moravě Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené.

Další osoby, které mohou projekt doporučit:
PaedDr. Evžen Perout - arteterapeut
člen redakční rady časopisu Arteterapie, supervizního týmu ČAA), pedagog (Konzervatoř a LŠ Jana Deyla, PF JU v Českých Budějovicích - ateliér arteterapie a HTF UK), kurátor pro edukaci (Národní galerie, lektorské sbírky Orientálního umění na Zbraslavi) Mnohaletá výtvarný činnost se zrakově postiženými, autor knihy "Arteterapie se zrakově postiženými" (vydal Okamžik, Praha, 2005).
Kontakt: Konzervatoř a LŠ Jana Deyla, Maltézské nám. 1, 110 00 Praha 1
Telefon: 776 231 497 , E-mail: evzenp@seznam.cz

Jiří David - výtvarník
dříve pedagog AVU, člen skupiny Tvrdohlaví
V roce 2002 byl členem poroty celostátní soutěže nevidomých výtvarníků "Nevídáno", kterou pořádalo sdružení Okamžik a která byla završena výstavou ve VŠUP v Praze.
Kontakt: Petřínská 15, 150 00 Praha 5
E-mail: jiridavid@seznam.cz
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz