Historie dobrovolnického centra

Milníky dobrovolnického programu organizace Okamžik

2000 první dobrovolnice pomáhá nevidomé klientce

2002 70 dobrovolníků pomáhá nevidomým po povodních

2004 dobrovolnický projekt akreditován u Ministerstva vnitra ČR

2005 poprvé a nastálo překročen počet 100 dobrovolníků

2007 dobrovolnictví součástí registrované služby u MPSV ČR

2011 do projektu vstupuje 400. dobrovolník

2012 dobrovolník Okamžiku získává pošesté ocenění Křesadlo

2016 průměrný počet aktivních dobrovolníků je 152 osob

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz