Centrum aktivního života zrakově postižených


Centrum aktivního života je registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb.

Centrum aktivního života naplňuje stanovené poslání, cíle a zásady poskytování sociálně aktivizačních služeb.

Sociálně aktivizační služby jsou určeny:

- osobám s těžkým zrakovým postižením starším 18 let.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Centrum aktivního života zrakově postižených zajišťuje následující aktivity:

skupinová práce s klienty - volnočasové, vzdělávací a sociálně terapeutické akce:

  • Literární klub
  • Workshopy bubnování „Rytmus spojuje“
  • Arteterapeutické dílny
  • Komunitní setkání klientů a dobrovolníků
  • Workshopy komunikačních a sociálních dovednostítelefon: 233 379 196, 775 209 055, 604 841 926; e-mail: caz@okamzik.cz; kontaktní osoby: zde
adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4; provozní doba: pondělí - čtvrtek 9.00-17.00, pátek 9.00-13.00
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz