Centrum aktivního života zrakově postižených

Pořádáme skupinové volnočasové a vzdělávací akce a poskytujeme individuální podporu lidem se zrakovým postižením.

Co nabízíme

Navštěvujeme zajímavé kulturní akce (festivaly, divadla, kina), pořádáme procházky a výlety v Praze i jejím okolí.
Pravidelně organizujeme výtvarné dílny, vzdělávací a tematické workshopy (např. kurz první pomoci nebo kurzy bubnování).
Nabízíme individuální podporu klientů pro spolupráci s dobrovolníky Dobrovolnického centra Okamžiku.
Zprostředkováváme účast na vybraných akcích jiných organizací.

Centrum aktivního života je registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb.

Centrum aktivního života se řídí stanoveným posláním, cíli a zásadami poskytování sociálně aktivizačních služeb.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Komu jsou služby centra určeny:

Služby poskytujeme lidem s těžkým zrakovým postižením starším 18 let pobývajícím v Praze.

Naše služby nejsou vhodné pro klienty:

 • bez pomoci další osoby nezvládající běžnou komunikaci s pracovníky služby
 • nezvládající pro omezení mobility bezpečný doprovod pracovníkem služby
 • vykazující známky agresivního nebo sexuálně obtěžujícího jednání a působící podnapilým dojmem
 • Centrum aktivního života zajišťuje následující aktivity:

  Skupinové akce:

 • Workshopy bubnování „Rytmus spojuje“
 • Arteterapeutické dílny
 • Vzdělávací a kulturní workshopy
 • Komunitní setkání klientů a dobrovolníků
 • Skupinové akce realizované v roce 2017:

 • Literární klub
 • Arteterapeutické dílny
 • Workshopy komunikačních a sociálních dovedností
 • Jóga pro nevidomé
 • Komunitní setkání klientů a dobrovolníků
 • Individuální podpora klientů
  telefon: 233 379 196, 773 209 055; e-mail: caz@okamzik.cz; kontaktní osoby: zde
  adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4; provozní doba: pondělí - čtvrtek 9.00-17.00, pátek 9.00-13.00
  © Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz