Literární klub

Myšlenka literárních setkávání lidí s těžkým zrakovým postižením s lidmi bez postižení, profesionály či laiky se zájmem o literaturu a psaní literárních textů s sebou přinesla mnohé...

První literární klub v Okamžiku založil Ing. Miroslav Michálek, sám spisovatel a básník s Jarmilou Kerlickou v rámci projektů KOALA - komunita alternativ nevidomé mládeže. Podle sídla škol v Nových Butovicích si studenti říkali "Butníci" a touto slovní hříčkou se hlásili k americkým "Beatníkům". Psali básně a drobné literární texty.

Další literární klub se v Okamžiku scházel v letech 2003 - 2010. Seznamoval účastníky s novinkami a zajímavými tituly překladové i domácí literatury a motivoval je k psaní na zadané téma. Pořádaly se autorské večery autorů se zrakovým i jiným postižením. Klub obsahově vedla a moderovala Mgr. Jiřina Holeňová, na chodu klubu se během let podílely Mgr. Petra Mračková - Fronková, Jarmila Kerlická a Mgr. Pavla Vaňková.

Prozaické i básnické texty účastníků klubů i autorů s Okamžikem spjatých vyšly ve sborníku "V hlavě mi šumí tajná řeka“. Okamžik je vydal r. 2009 s ilustracemi Jana Sekala.

http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/v_hlave_mi_sumi.html

Na podzim roku 2016 byla v rámci pilotního projektu Centra aktivního života zrakově postižených jako jedna z aktivit činnost literárního klubu obnovena. Činnost probíhala v průběhu celého roku 2017.

Pravidelní přispěvatelé do literárního klubu

Petr Haken

Delicie Nerková

Ján Rakytka


Literární klub na téma "Křest staré paní" a "Okupace 1968" - 3. 11. 2016

Literární klub na téma "Světlo" - 1. 12. 2016

Literární klub na téma "Tma" - 2. 2. 2017

Literární klub na téma "Těžké zrakové postižení" - 2. 3. 2017

Literární klub na téma "Humor" - 6. 4. 2017

Literární klub na téma "Láska" - 4. 5. 2017

Literární klub na téma "Pohádka" - 12. 10. 2017

Literární klub na téma "Dítě" - 30. 11. 2017

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz