Poslání a cíle služby

Poslání

Posláním služby je přispět k vyšší samostatnosti a k aktivnímu zapojení dětí se zrakovým postižením do běžného života a odlehčit rodinám v každodenní péči o ně. Naši speciálně vyškolení pomocníci pravidelně doprovázejí nevidomé děti a pomáhají jim v naplňování jejich potřeb, aktivit a zájmů, při nichž je nezbytná zraková kontrola. Tím přispívají k rozšíření jejich sociálních vazeb, informovanosti, zkušeností mimo okruh rodiny a školy a zvyšují možnosti jejich integrace.

Cíle služby

1. Umožnit dětem realizovat podle jejich představ a zájmů činnosti, které jejich vidící vrstevníci běžně samostatně dělají.

2. Přispět k přiměřenému snižování závislosti nevidomých dětí na výhradní péči a pomoci rodičů, a tím posilovat jejich samostatnost, sebedůvěru a komunikační dovednosti.

3. Přispět ke zkvalitnění života dětí rozšířením okruhu kontaktů s novými lidmi a snižováním informačního deficitu.

4. Podporovat harmonický rozvoj rodiny odlehčením v péči o nevidomé dítě.

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz