Kdo jsou?

- externí spolupracovníci Okamžiku
- mladí lidé (studenti vysokých škol), kteří jsou odborně vyškoleni
- jsou pod pravidelnou supervizí
- jsou pro výkon této činnosti pojištěni
- jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují etický kodex

Musí splňovat tyto podmínky:

- věk minimálně 18 let
- trestní bezúhonnost
- studenti VŠ sociálního nebo humanitního směru
- absolvování víkendového školení zaměřeného na teoretické základy a nácvik praktických dovedností při práci s dětmi se zrakovým postižením
- absolvování zkušební pochůzky s nevidomou lektorkou
- účast na supervizích

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz