Muzeum všemi smysly - hmatové modely roztockého zámku

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve do nových expozic zpřístupněných pro nevidomé a slabozraké.

Zámek si můžete nejen prohlédnout a navštívit, ale můžete si jej i osahat. Poznejte, jak se v průběhu století měnil ze středověké tvrze s hradním příkopem, v palác z doby Lucemburků až po dnešní podobu.

Jak se měnily střechy, okna, hradby? Jak přibývaly či ubývaly věže a ochozy? Co přetrvalo staletí až dodnes?

Stavební vývoj zámku prošel 5 etapami, tedy 5 architektonickými proměnami: od vodní tvrze (ze 13. století) přes objekt s gotickou tvrzí (konec 14. století), renesanční podobu (na přelomu 16. a 17. století), barokní přestavbu (z 18. století) až po současnost.

„Možnost osahat si model konkrétního objektu je podle osobní konzultace s nevidomými velmi zajímavá a poučná. Dá se na ní vedle samotné proměny zámku ukázat rozdíly mezi charakteristickými prvky jednotlivých časových období,“ přibližuje prvotní myšlenku vedoucí k realizaci projektu ředitelka muzea Zita Suchánková.

Hmatové modely o velikosti 70 x 25 (š x v) cm jsou umístěny v Informačním centru přízemí zámku. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o., Zámek 1, 252 63 Roztoky Otevírací doba středa až neděle 10 – 18, www.muzeum-roztoky.cz

 << Všechny aktuality 
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz