Poradenství v Okamžiku v roce 2017 a pozvánka na rok 2018

Služby Poradenského centra v roce 2017 využilo celkem 105 klientů.

V rámci individuálního poradenství jsme klientům pomáhali překonat náročné životní situace, aktivně jsme asistovali při jednání na úřadech a pomáhali při zprostředkování dalších služeb. Zároveň jsme zorganizovali osm besed pro více než 40 pravidelných účastníků. Besedy vedou sociální pracovníci poradny ve spolupráci s vidícími i nevidomými odborníky. Vzniká tak prostor pro předávání informací, sdílení osobních zkušeností a nácvik nových dovedností. S velkým úspěchem se setkala beseda o ochraně člověka za mimořádných situací, spojená s exkurzí do hasičské stanice Modřany, pozitivní zpětné vazby jsme obdrželi také na besedy o psychosomatickém přístupu k onemocnění nebo o psychohygieně.

V tomto roce pokračujeme jak v individuálním, tak skupinovém poradenství. Haptické mapy teoreticky i prakticky si již zájemci měli možnost vyzkoušet, na březen plánujeme besedu o využití 3D tisku pro nevidomé. Připravujeme také besedu k vydané publikaci o vodicích psech nebo o možnostech sportovního vyžití. O plánovaných akcích Vás budeme informovat jak ve zpravodaji, tak e-mailem. Také nás klidně upozorněte na témata, která by zajímala právě vás.

Tento projekt v roce 2017 podpořili: Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, Městské části Prahy 4, 11, Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

 << Všechny aktuality 
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz