Centrum aktivního života zrakově postižených v roce 2017 a pozvánka na rok 2018

V rámci Centra aktivního života jsme v loňském roce společně s klienty absolvovali 28 rozličných skupinových akcí. S ohlasem se setkaly například pravidelné workshopy bubnování na africké bubny, nebo workshop základů první pomoci, na kterém si klienti mohli získané poznatky také prakticky otestovat. Na deseti arteterapeutických dílnách si klienti za podpory vidících pracovnic vyzkoušeli mimo jiné suché plstění, korálkování, výrobu květin metodou TwistArtu, ale také například tkaní na malých tkalcovských stavech. Z dalších aktivit nemůžeme zapomenout na pravidelné setkávání literárního klubu nebo pilotní projekt jógy. Z široké palety našich aktivit klienty zaujala i možnost zhlédnout v premiéře ozvučený film Hladový Bizon a zúčastnit se besedy s jeho tvůrci.

V tomto roce na některé úspěšné akce navazujeme a pokračujeme v nich, ale zároveň chceme klientům nabídnout i další různorodé aktivity. Budou to například návštěvy malých divadel, ozvučených filmů či možnost zúčastnit se komentovaných vycházek a výletů nebo třeba vyzkoušet si rybaření. Pozvánky na akce a další novinky a informace z Centra aktivního života budou pravidelně uveřejňovány v Poradenských Okamžicích a rozesílány e-mailem.

Tento projekt v roce 2017 podpořili: Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, Městské části Prahy 4, 5, 10, 11, 13, 14 a Nadace J&T.

 << Všechny aktuality 
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz