Publikace Vodicí pes

Okamžik, z. ú. vydal v závěru loňského roku brožuru Vodicí pes – kompenzační pomůcka pro osoby s těžkým zrakovým postižením (text: Kateřina Kavalírová, fotografie: Lucie Matos Claro).

Čtenáři se v ní mimo jiné dozvědí, jak probíhá výcvik vodicích psů, jaké jsou výhody a nevýhody jeho pořízení, jakým způsobem může postupovat zájemce či jak pes pomáhá nevidomému v každodenním životě.

Publikace je určena jak laické a odborné veřejnosti – lidem, kteří se setkávají se zrakově postiženými, tak i samotným zrakově postiženým – ať už z řad držitelů vodicích psů nebo těch, kteří o pořízení teprve uvažují.

Text je proložen výběrem odpovědí z ankety mezi držiteli vodicích psů a ozvláštněn postřehy ze života autorky, kterou na jejích cestách doprovází již druhý vodicí pes.

Publikace je brožovaná, má 88 stran a je zdarma. Její vydání finančně podpořil Nadační fond Mathilda.

Brožura bude předána ke zpracování do Knihovny digitálních dokumentů. Zatím je ke stažení ve formátu PDF na webových stránkách Okamžiku.

Zájemci o tištěnou verzi si ji mohou po domluvě na telefonním čísle 233 371 277 vyzvednout na pracovišti Okamžiku.

Rozšířené verze anketních odpovědí osob se zrakovým postižením přispívajících do této publikace svými zkušenostmi budou v průběhu roku umisťovány na www.nevidomimezinami.cz.

Poradenské centrum
Tel.: 233 371 277, 774 209 055
poradna@okamzik.cz

 << Všechny aktuality 
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz