Vážení přátelé,

zveme Vás na odbornou besedu s názvem „Ochrana člověka za mimořádných situací a exkurze v hasičské stanici Modřany“.

V první části se s lektorkou kpt. PaedDr. Luďkou Palzerovou budeme věnovat zejména těmto tématům:

– linky tísňového volání
– varovný signál
– evakuace a evakuační zavazadlo
– požár v bytě a domě

Ve druhé části budeme mít možnost navštívit nejmodernější pražskou hasičskou stanici a hapticky se seznámit s vybavením hasičů (např. přístroje, nářadí, zdravotnické vybavení).

Lektorka kpt. PaedDr. Luďka Palzerová je vrchním komisařem v oddělení ochrany obyvatelstva a věnuje se osvětovým aktivitám, jejichž cílem je informovat o problematice širokou veřejnost. Podílela se na tvorbě materiálů o chování v krizových situacích pro osoby se zrakovým postižením.

Kdy:

Čtvrtek 31. srpna 2017 od 14.00 do 16.00 hodin

Kde:

Hasičská stanice č. 11 Modřany, Generála Šišky 2140, Praha 4 - Modřany

Akce je určena pro lidi se zrakovým postižením, vstup na setkání je zdarma. Počet účastníků besedy je omezený. Vzhledem k povaze akce doporučujeme doprovod na celou dobu trvání, a to buď vlastní, nebo po předchozí domluvě s pracovníkem Poradenského centra.

Další informace:

– Svoji účast nám nahlaste nejpozději do 24. srpna e-mailem na poradna@okamzik.cz nebo telefonicky na číslech 233 371 277 nebo 774 209 055.
– Pro zájemce s předem domluveným doprovodem s pracovníky Okamžiku je sraz v 13.30 na stanici tramvaje č. 3 a 17 Levského. Pokud máte o doprovod zájem, oznamte nám to při nahlašování účasti.

Na setkání s Vámi se těší,
pracovníci Poradenského centra
Okamžik, z. ú.
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
Tel: 233 371 277, 774 209 055
E-mail: poradna@okamzik.cz
www.okamzik.cz

 << Všechny aktuality 
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz