Světluška bude udělovat stipendia

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2017/2018.

Stipendium je určeno pro studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Stipendia budou přidělena podle individuálních potřeb vybraných žadatelů, v maximální výši 40 000 Kč na školní/akademický rok.
Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 7. září 2017 Do výběrového řízení budou zařazeny žádosti splňující podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro přidělení nadačního příspěvku. Formulář pro podání žádosti s potřebnými informacemi najdete na www.svetluska.net v sekci „potřebuji pomoc“ – jak požádat o nadační příspěvek.

Žádost, tzn. formulář, motivační dopis a povinné přílohy, zašlete na adresu Nadačního fondu Českého rozhlasu Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo e-mailem na granty@rozhlas.cz. V případě dotazů prosím kontaktujte:

Lucie Lešuková
koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
mobil: 734 151 309, tel: 221 551 229
email: lucie.lesukova@rozhlas.cz

 << Všechny aktuality 
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz